something different and newOj oj oj idag flyttar jag! Jag ska lämna den här utsikten, som jag tyckt om i fyra år, och mitt älskade Guldheden, där jag trivts i nästan sex år. Nu blir det annat och annorlunda.

***

I'm moving today! I'm leaving this view, which I've liked so much for four years, and Guldheden, where I've loved living for almost six years. Time for something different and new.

Air | Universal Traveller

No comments :

Post a Comment