förkyltNågot jag blivit bättre på med åldern: Att vara sjuk, när jag är sjuk. En "liten förkylning bara"? Förr hade jag kört på. Nu sitter jag hemma och har tråkigt. Nåja, det hjälper väl att jag inte hade några föreläsningar idag ... Men jag springer i alla fall inte runt och gör ärenden, som jag hade tänkt.

***

Something I've grown better at through the years: Being sick, when I am sick. "Just a little cold"? Before I would have ignored it. Now I'm staying home. Well, I guess it helps that I didn't have class today ... But at least I'm not out running errands like I had planned.

Wrestling With Angels | Under the Warmest Coat

No comments :

Post a Comment