sagosöndag del 1Sagosöndag. Hand i hand. Jag vill åka Balder tusen gånger i rad och Viktor åker med för att han tycker att mitt tokskratt är sött. Inget av det andra finns, inte på hela dagen: inget skolarbete som måste göras, inga tider att passa, ingen stress, inget som är tråkigt eller besvärligt, bara kärlek, och så mycket av den.

***

Fairy tale Sunday. Hand in hand. I want to ride Balder a thousand times and Viktor wants to sit beside me because he thinks my exhilarated laughter is cute. There is nothing else this whole day: no schoolwork that has to be done, no appointments, no stress, nothing that's sad or troublesome, just love, and so much of it.

No comments :

Post a Comment