drums etc.Ju mer tid jag tillbringar med slagverkare, desto mer fascinerad blir jag. De är ett eget släkte. Det finns så fantastisk (och rolig) musik för slagverk! I lördags hade jag sällskap av Spogardh på tåget. Han skulle in till stan och spela längs Göteborgsvarvet med Göteborgs Blåsarsinfonietta och visade stolt upp sina noter. Mycket marscher alltså! Noterna var så fina att jag var tvungen att fota lite.

Jag är pepp på att skriva mer musik för slagverk den här sommaren och hösten. Jag känner tillräckligt många musiker nu för att fylla en mindre slagverksensemble. Kan knappt tänka mig hur grymt det skulle vara! Det kommer krävas en del förhandsstudier dock - de flesta kompositörer som skriver för slagverk är själva slagverkare, har jag hört. Som Spogardh säger, "tja, de flesta fattar ingenting om hur man spelar slagverk, inte ens dirigenter. De känner ju till violin, men allt de säger till oss är 'ja, du spelar ditt bara, va'". Jag har för avsikt att bli en fantastisk slagverkskompositör. Borde kanske sätta "skriva ett stycke för slagverksensemble och få det uppspelat" på livslistan?

***

The more time I spend with percussionists, the more fascinated I get. They are their own kind. There's such amazing (and fun) music written for percussion! On Saturday I and Spogardh took the train into the city together. He was going to play along the side of Göteborgsvarvet with Göteborgs Blåsarsinfonietta and proudly showed me his sheet music. They're so pretty I had to take some photographs!

I'm excited to write more music for percussionists this summer and fall. I know enough of them now to fill a small percussion ensemble. Can't imagine how awesome that would be! It will take a lot of studying though - most percuission composers, I hear, are percussionist themselves - as Spogardh puts it, "well, most people don't know the first thing about what it's like to play, not even conductors. I mean, they know violin for sure, but all they say is 'well, you just do your thing then, eh'". I intend to become a brilliant composer of percussion music. Should perhaps put "compose a piece for percussion ensemble and have it played" on the good old bucket list?


No comments :

Post a Comment